Beige zand tent

Beige zand tent

Beige tenten voor het Provinciehuis – Noord-Holland in Haarlem.

beige-tenten

Er waren al provincies (of gewesten) in de tijd dat Nederland onderdeel was van het Spaanse rijk. Aan het hoofd van die provincies stonden graven en later stadhouders.

1579: de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën

Vroeger waren er niet 12 maar 7 provincies: Gelderland, Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Friesland en Groningen. In 1579 sloten zij de Unie van Utrecht. Hiermee erkenden zij de Spaanse vorst Filips II niet meer als heerser. Daarmee ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën.
Elke provincie had een eigen bestuur: de Provinciale Staten. Daarin zaten rijke burgers en de lokale adel. Iedere provincie maakte in die tijd haar eigen beleid. Ook bepaalde elke provincie zelf hoeveel belasting er werd geheven. In de grondwet van 1814 en in de latere Provinciale Wet werden de taken en bevoegdheden van alle provincies vastgelegd.

Sinds 1840: provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland bestaat sinds 1840. In dat jaar is de provincie Holland verdeeld in Noord- en Zuid-Holland.

Pin It on Pinterest